"Naší vizí je vytváření moderní participativní společnosti za pomoci inovací"


Nadační fond Nové Česko je nezisková organizace. Disponuje licenčními právy k celé řadě patentů. Díky spolupráci s klienty a předními mezinárodními odborníky navrhuje a vytváří interaktivní vzdělávací centra či muzea, která si návštěvníci zapamatují na celý život.

Základem našich inovací je prožitkový princip a metoda 5D. Programy Nového Česka zajistí účastníkům nejen nezapomenutelné momenty, ale především intenzivní zážitky, které vzdělávají a pomáhají změnit život k lepšímu.

SENSES TECHNOLOGIES LEARNING THROUGH SENSES

Cíle nadačního fondu

Cílem nadačního fondu je vývoj, podpora a posilování spolupráce u inovativních nezávislých projektů a rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí.

Proč Nové Česko?

21. století je stoletím zdraví, vzdělání a sociální odpovědnosti. I v České republice si lidé a firmy čím dál silněji uvědomují, že pro modernizaci je nezbytné přijmout plnou odpovědnost za svoji společenskou roli a pozici. Co nejširší snaha o efektivnější vzdělávání, posilování zdravého životního stylu a podporu znevýhodněných skupin jsou jedinou cestou k dlouhodobě udržitelnému rozvíjení kapacit a k modernímu fungování celé společnosti. Nové Česko je jedním z akcelerátorů této modernizace. Rozvíjíme a podporujeme projekty celospolečenských změn především v oblastech vzdělávání a sociálních služeb. Naším záměrem je za pomoci inovativních postupů a technologií zvyšovat vzdělanostní úroveň a posilovat ideu spolupráce a sounáležitosti.

Správní rada

Pavel Tůma

Vladimír Adamec

Dozorčí rada

Pavel Beneš

Jan Lamser

Čestní členové NFNČ

Hans–Uwe Worliczka, Ludvík Šteker, Karel Tichý, Radka Honková, Karel Vild, Marcela Jandošová, Dominka Šenková

Tým NFNČ

Martina Matuštíková, Jacek Bacal, Kateřina Wich, Patrizia Jonson, Marie Rajnochová, Jessica Dutz, Václav Voslář, Lukáš Čerlecký, Edita Kleckerová, Jana Procházková, Zdeněk Fiury, Markéta Pulkrábková, Vlastimil Kašpar, Aneta Duníčková, Aleš Ovesný, Barbora Šustíková, Lucie Bártová, Jitka Hoření, Roman Baselides, Adéla Skarková a další dobrovolníci

Výroční zprávy

Nadační listina
Usnesení

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010


O nás Aktuální projekt Revolution Train Další projekty Staňte se součástí Nového Česka

KONTAKTY KARIÉRA NAPSALI O NÁS PRO MÉDIA