Aktuální projekt

Revolution Train - Protidrogový vlak

www.revolutiontrain.cz

Plánované projekty

Interaktivní hřiště – preventivní park

Děti se pomocí pohybu a zábavnou formou vzdělávají. Interaktivní hřiště bylo představeno 1.2 – 6.2. na mezinárodním vetetrhu Toy Fair 2012 v Norimberku.

Fáze projektu: realizace pilotního projektu

Česko – německé multimediální centrum

Muzeum a společenské centrum určené pro  pohraniční region. Interaktivní formou se návštěvník seznámí s historií vzájemného soužití dvou sousedů. Od příchodu Slovanů a Germánů až po součastnost.

Fáze projektu: koncept

Chráněná dílna

Projekt chraněné dílny bude poskytovat sociální služby lidem se zdravotním postižením.

Fáze projektu: koncept

Městská muzea – Story of city

Multimediální muzeum vypráví příběh města a jeho obyvatel prožitkovou formou od pravěku až do dnešní doby.

Fáze projektu: koncept

Muzeum totality

Interaktivní muzeum mapující netradiční formou zrůdnost totalitních režimů. Prožitkovou metodou se návštěvník seznámí s životem v diktatuře.

Fáze projektu: koncept

Muzeum husitů

Příběh husitské revoluce. Expozice pomocí 5D technologií ukáže návštěvníkům dějiny husitství, včetně temných stránek. Vhodné pro region s husitskou tradicí.

Fáze projektu: koncept

Dětská vzdělávací centra – Science centrum

V centru se děti zábavnou formou seznámí s obory vědy, přírodou, lidským tělem a technikou. Vhodné pro okresní a krajská města.

Fáze projektu: koncept

Netradiční rozhledny

„Organické“ rozhledny budované americkou technologií Cemrock. Vhodné pro menší obce, které hledají atrakci pro svůj region.

Fáze projektu: koncept

Muzeum skla – Crystal Palace

Multimediální muzeum – Skleněný palác kombinuje 5D show, muzeum a obchodní pasáže skláren. Projekt je určen pro oblast se sklářskou tradicí.

Fáze projektu: studie

Sportovní relax centrum

Relaxační centrum je určeno pro volno-časové aktivity podporující zdravý životní styl.

Fáze projektu: koncept

O nás Aktuální projekt Revolution Train Další projekty Staňte se součástí Nového Česka

KONTAKTY KARIÉRA NAPSALI O NÁS PRO MÉDIA